Διεθνής παρουσία
Μια διεθνής ακίνητη περιουσία

Real Estate

Μια διεθνής ακίνητη περιουσία

Η Veroniki Real Estate διαχειρίζεται  τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας της Veroniki Holding. Μέσω εταιρειών συνδεδεμένων με τον Όμιλο, συντονίζει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες  (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, και Γαλλία), η οποία απαρτίζεται  από γη και 100% ιδιόκτητα ακίνητα, με αυτόν τον τρόπο προσφέροντας  γραφεία προς ενοικίαση και διαμερίσματα για οικιστική χρήση.

 

Η Veroniki Real Estate διαθέτει εξαιρετικά υψηλού κύρους ακίνητα: η κεντρική θέση των ακινήτων  τα οποία βρίσκονται σε καίριες περιοχές των επί μέρους πόλεων  δημιουργεί την δυναμική αύξησης της αξίας τους με την πάροδο των ετών.

Δίνουμε το παρόν σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Η Veroniki Real Estate κατέχει ακίνητα στις περισσότερες σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις: το Μιλάνο, την Ρώμη, την Βενετία, την Αθήνα, την Μαδρίτη, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Παρίσι και το Βουκουρέστι, για να αναφέρουμε ορισμένες ενδεικτικά.

Ιταλία

Στην Ιταλία κατέχει ένα σύνολο 76 μονάδων ακίνητης περιουσίας διαιρούμενο μεταξύ οικιακών, εμπορικών, τριτογενών ακινήτων, και εκτάσεις γης, σε σημαντικές πόλεις όπως το Μιλάνο, η Ρώμη, και η Βενετία.

Γαλλία

Στην Γαλλία έχει παρουσία στο Παρίσι με διάφορες μονάδες ακίνητης περιουσίας που κατανέμονται μεταξύ οικιστικών και εμπορικών ακινήτων.

Ισπανία

Στην Ισπανία διαθέτει ένα σύνολο 12 μονάδων ακίνητης περιουσίας διαιρούμενο μεταξύ οικιστικών, εμπορικών ακινήτων και εκτάσεων γης σε σημαντικές πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Ρουμανία

Στην Ρουμανία διαθέτουμε ένα σύνολο 65 μονάδων ακίνητης περιουσίας διαιρούμενο μεταξύ οικιστικών, εμπορικών ακινήτων και εκτάσεων γης, σε σημαντικές πόλεις όπως το Βουκουρέστι και το Λούγκοτζ.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει στην κυριότητά της ένα σύνολο 47 μονάδων ακινήτων διαιρούμενο μεταξύ οικιστικών, εμπορικών, τριτογενών ακινήτων και εκτάσεις γης, σε σημαντικές τοποθεσίες όπως η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες.

Αειφορία για την οικία σας

Τα τελευταία χρόνια η Veroniki Real Estate έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην οικολογικά βιώσιμη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας νέες βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, αναπτύσσοντας έναν νέο τρόπο διαβίωσης του σπιτιού. Παραδείγματα στο Μιλάνο είναι το συγκρότημα nòvAmpère και το κτίριο Veroniki Real Estate Building στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα.