Η βιωσιμότητα ως ορίζοντας του νέου τρόπου ζωής

Σχετικά με εμάς

Ακίνητα κύρους στις πιο βασικές Ευρωπαϊκές πόλεις

Η Veroniki Real Estate διαχειρίζεται τα ακίνητα της Veroniki Holding, που έχει στην κατοχή της στις πιο σημαντικές Ευρωπαϊκές πόλεις. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, επένδυσε αρκετά στην οικο-βιώσιμη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας νέες βιώσιμες και απoδοτικές κατοικίες.Ενας νέος τρόπος ζωής στο σπίτι μας.

Εκτιμώντας τον κόσμο γύρω μας

Παραμένοντας πιστοί στην φιλοσοφία της Holding, η Veroniki Real Estate έχει επενδύσει επίσης τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, με αγορές διαμερισμάτων, κατασκευές νέων κτιρίων, η με επενδύσεις συντήρησης ήδη υπαρχόντων κτηρίων.

 

Στο portfolio μας, υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για κάθε τύπο πελάτη.